Sjelesorg og veiledning logo

Velkommen

Kurs

Infomasjonen på denne siden vil bli oppdatert innen kort tid.

Andre muligheter for kurs:

Det er mange som føler behov for å snakke med noen om viktige sider av livet. Men det er ikke lett å finne noen å snakke med. Sjelesørgere og veiledere vokser ikke på trær.

Derfor kan der være vel anvendt tid og ressurser for menigheter og lag å arrangere sjelesorgkurs der en får innføring i hvordan en kan gi hjelp til å møte ulike problemer. Slike kurs legges som regel opp med foredrag og gruppeoppgaver, og det deles ut skriftlig materiell.

En vel så effektiv måte å lære om sjelesorg på, er å være med i en gruppe der 5-6 personer kommer regelmessig sammen for å dele sin tros- og livshistorie og for selv å motta veiledning. Se mer om dette på undermenen "samtaler".

Det å gå i personlig veiledning selv, er også en veldig god utdannelse for å bli i stand til å hjelpe andre.

Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å arrangere et sjelesorgkurs der du bor eller har lyst til å være med i en gruppe . Du kan skrive en mail til en av våre sjelesørgere.

Se listen over ulike kurstilbud.

De som arrangerer kursene betaler reiseutgifter og utgifter til opphold. Kursavgiften må også avtales

Rektormøte Rica Hotall, Gardermoen 9-10 februar 2015

Her kan du laste ned stoff om

Samspill og konflikt mellom følelse og rasjonalitet i ungdomskulturen

og

Gudsbilde og selvbilde

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon