Sjelesorg og veiledning logo

Velkommen

Hvor får en hjelp?

På denne siden ønsker vi å gi en liten oversikt over andre steder der en kan henvende seg for sjelesørgerisk hjelp og eiledning. Listen gjør ikke noe som helst krav på å være komplett. Vi begynner på østlandet og går kysten rundt sydover, vestover og nordover.

NLM Se siden "Hvem er vi?" og "behov for samtale?"

Fermate Oslo et sted for frihet og forandring. Ressurssenter for sjelesorg og veiledning. Senteret tilbyr sjelesorgsamtaler, kurs og veiledning. Besøksadresse: Linstowsgt 3. 1066 Oslo og Fredensborgveien 24q Oslo

e-post: post@fermate.no. Hjemmeside: www.fermate.no. Tlf: 23301030

Institutt for Sjelesorg er en selvstendig stiftelse på Modum Bad. Til dette sted kommer mennesker for å få sjelesorg og veiledning eller for å gå på ulike typer sjelesorgkurs. 25-30 mennesker kan bo på stedet på en gang. Instituttet har også et omfattende og økende arbeid i relasjon til norsk misjon og bistand.

Se www.sjelesorg.no Tlf 32749830

Fermate Østfold, Torggaten 6, 3. etg, 1700 Sarpsborg. Tlf: 47483600. Nettside: www.ostfold.fermate.no

Fermate Sør, Dronningensgt. 34a, 4610 Kristiansand, 45393192, post@sor.fermate.no, nettside: sor.fermate.no . En samtale koster kr 350,- og varer i 60 minutter. Første samtale er gratis.

KRIS samtalesenter, Solbergveien 14, 4615 Kristiansand tilbyr samtaler hver tirsdag i tidsrommet kl.10-19. Veiledning ved ulike krenkelser, kriser, tidligere traumer, seksuelle overgrep og vanskelige relasjoner, inkludert parforhold.

E-post: post@kris-samtale.no Webside: http://www.kris-samtale.no Telefon: 38044028

Rise Familieterapi, Samtalesenter på Sandnes. Hjelp til enkeltpersoner, par og familier. Se hjemmeside for informasjon og referanser .E-post: post@risefamilieterapi.no Hjemmeside: www.risefamilieterapi.no, Tlf: 92223194

Fermate Rogaland et sted for frihet og forandring. Ressurssenter for sjelesorg og veiledning. Senteret tilbyr sjelesorgsamtaler, kurs og veiledning.Besøksadresse: Oalsgt 2, 4319 Sandnes. e-post: fermaterogaland@badeog.net

Hjemmeside: www.fermaterogaland.no Tlf: 46746670

Kristen sjelesorg og veiledningstjeneste, Holbergsgate 15, 4306 Sandnes. Gestaltterapi, sjelesorg eller veiledning i en utfordrende hverdag. Dessuten livsmotgrupper, terapigruppe og samlivsveiledning. mafladen@online.no;

www.kristen-terapi.no; 959 28 233

Agape IMI Kirkens Veiledningssenter. Vi tilbyr enkelt, par og gruppesamtaler, kurs og bønn for syke. Besøksadresse; Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger. Daglig leder: Anne Gotuholt Lunde,tlf: 51844182, anne.lunde@imikirken.no, Hjemmeside: www.imikirken.no – se Agape IMI Kirkens Veiledningssenter.

Fermate Rogaland avd Haugalandet, Stemnestaden, Grindveien 87, 5570 Aksdal, tfl: 98216181. E-post: fermate.nordrogaland@gmail.com

NLM Bergen v/ Mona Sætre. De som ønsker det kan ta kontakt via mail: msatre@nlm.no eller på tlf. 981 08 271. Se ellers siden ”hvem er vi”.

Sjelesorgsenteret Haraldsplass, (Bergen Diakonissehjem) tilbyr samtaler, både for enkeltindivid og par. Kr 475,- pr time. Holder PREP kurs og kurs for par som har fått sitt første barn. Hjemmesider: www.sjelesorgsenteret.no.

Kontakt: sjelesorgsenteret@haraldsplass.no Tel 55 97 96 16 / 55 97 96 00

Fermate Sunnmøre. tlf: 40076519 og 40076521. E-post: post@fermate-sunnmore.no. Nettside: www.fermate-sunnmore.no

Trondheim Samtalesenter, Prinsensgt. 22 b, 7012 Trondheim,

(Normisjon, Salem menighet og Lukasstiftelsen. Daglig leder: Kjellaug Andresen, tlf. 45619818, Epost: kjellaug@trondheimsamtalesenter.no

Hjemmesider: www.trondheimsamtalesenter.no

Fermate Nidaros, Støren kirkekontor, Rådhuset, Støren. TIrsd 12-20, Onsd 09-16

Kr 300,- pr time. 92575210, fermatenidaros@gmail.com. www.fermate.no

Eies av Diakonova i samarbeid med Gauldal prosti og Diakonifellesskapet Nidaros.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon