Sjelesorg og veiledning logo

Velkommen

hvem er vi

Ansatte sjelesørgere i NLM:

Eivind Sætre, Mona Sætre, Grete Yksnøy Martinsen

Eivind Sætre har sin tjeneste i Bergen og er ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband som sjelesørger og veileder. Han har vært misjonær i Indonesia (1984-1991), arbeidet ved NLM’s hovedkontor med ansvar for utsendingene i Asia (1994-1996), forsamlingsleder i Salem Misjonsforsamling Bergen (1996-2013). Han har praktisert sjelesorg og veiledning i over 20 år.

Eivind Sætre når en via mail: esatre@nlm.no eller på tlf.40858587.

Mona Sætre (øverst) har sin tjeneste i Bergen og er ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband som sjelesørger og veileder. Hun har vært misjonær i Indonesia (1984-1991), arbeidet som spesialsykepleier i kommunehelsetjenesten (1992-2003), vært prosjektleder for prosjektet “Lindrende behandling i primærhelsetjenesten” med midler fra helsedirektoratet (2004-2008), hatt prosentstilling ved Kompetansesenter i lindrende behandling Helse Vest (2000-2008), arbeidet som rådgiver i Kreftforeningen (2008-2011). Hun har videreutdanning i lindrende behandling og sjelesorg, og er kursleder for kurs innen mestring. I nesten 20 år har hun vært veileder og sjelesørger på frivillig basis. De som ønsker det kan ta kontakt via mail: msatre@nlm.no eller på tlf. 981 08 271. Mona Sætre tar i utgangspunktet imot de fleste typer samtaler.

Grete Yksnøy Martinsen

Mer info kommer snart

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon