Sjelesorg og veiledning logo

Velkommen

Bøker

Innføring i temaet "Sjelesorg".

Bøkene fra Lunde Forlag bestilles enklest gjennom www.lundeforlag.no

Her finner du også en oversikt over sjelesorgbøker forlaget har gitt ut.

Gunnar Elstads bøker er dessuten utgitt på

"Logos Media" i Danmark og "PerusSanoma OY" i Finland.

Gunnar Elstad: Grunnleggende sjelesorg. Lunde forlag.

Denne boken gir en innføring i hva sjelesorg egentlig er, hvordan en kan utdanne seg til sjelesørger, hvordan en skaper trygge samtaler og hva som er sjelesorgens midler. Det er et kapittel om det å gi hjelp til kristenlivet, og et kapittel om at livet kan gjøre vondt.

Gunnar Elstad: Livshistorie og følelser. Lunde forlag.

Her finner en stoff om "Den viktige livshistorien", "Fornuft, følelser og vilje", "Hvordan finne ut av følelser", "Forhold til foreldre", "Selvfølelse", "Seksualitet"

Gunnar Elstad: Samliv og samspill. Lunde forlag.

Her er kapitlene: "Kommunikasjon", "Om å bli sammen", "Ekteskapet - duett eller duell", "Å leve som enslig", "Ensomhet", "Konflikter .- ikke til å unngå"

Gunnar Elstad: Når livet gjør vondt. Lunde forlag.

Her er kapitlene: "Kriser", "Sorg og sykdom", Selvmord", "Skyldfølelse og skamfølelse", "Den viktige aggresjonen", "Angsten - en del av livet?", "Depresjon", "Stress og utbrenthet", "Seksuelle overgrep".

Esbjörn Hagberg: Sjelesorg ved kjøkkenbordet. Lunde Forlag

Dette er en nydelig og varm innføring i temaet sjelesorg. Den gir en innføring i hva sjelesorg er, skisserer gode sjelesørgeriske holdninger og inngir en dyp respekt for de menneskene som søker hjelp. Nå det gjelder konkrete problemstillinger innenfor sjelesorgen, er kapitlene om kriser, selvmord og parforhold veldig nyttige. Boken er en sjeldent god innføring i sjelesorg.

Sigmund Danielsen (Red): Nærhet - når gudsbilde og selvbilde utfordres, Lunde Forlag

Boken er en samling artikler med tema som "På vei mot noe viktig", "Gudsbilde og identitet", "Følelser og kommunikasjon", "Sorgens vei", "Oppgjør og selvaksept - om skyld, skam, tilgivelse", "Å velge livet - om utbrenthet og åndelig veiledning", "Sjelesorg og sjeleøsger". Alt dette er problemstillinger en sjelesørger garantert vil stå overfor.

Berit Okkenhaug: ”Når jeg ser ditt ansikt”, Verbum Forlag. Denne boka gir en bred og grunnleggende innføring i kristen sjelesorg. I et aktuelt og historisk perspektiv tar forfatteren opp spørsmål omkring sjelesorgens egenart, sett i lys av troen på en treenig Gud. Samtidig peker hun på veier til videre fordypning. Boka er skrevet for studenter, prester, diakoner og alle som vil lære mer om sjelesorgens relasjoner.

Torborg Aalen Leenderts: ”Når glassflaten brister”, Verbum Forlag. Hva skjer med den kristne troen i møtet med lidelse og anfektelser? Hvordan utvikler troen seg gjennom livet? Boka gir en bred gjennomgang av forholdet mellom trosforestillinger og levd liv. Forfatteren henter innsikt fra teologi, psykologi og egen erfaring for å si noe om hvordan troen kan bli kraftkilden i livet. En bok for alle som arbeider med trosformidling, diakoni og sjelesorg, eller som selv opplever at troen utfordres av livet.

Se også bokanmeldelser under de ulike tema ellers på denne hjemmesiden.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon