Sjelesorg og veiledning logo

Velkommen

Behov for samtale?

Dersom du gjerne vil ha en eller flere samtaler, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av våre sjelesørgere. (Se presentasjon på siden ”hvem er vi?”)

Det kan dreie seg om hjelp til kristenlivet, hjelp til å bearbeide usikkerhet, smerte og ting du har opplevd i fortiden, eller hjelp til å bli kjent med seg selv og få veiledning i forbindelse med en tjeneste.

Mona Sætre holder til i Bergen, Sigurds gt. 6, og kan treffes på telefon 98108271 og mailadresse: msatre@nlm.no.

Eivind Sætre holder til i Bergen, Sigurdsgt. 6 og kan treffes på telefon 40858587 og mailadresse: esatre@nlm.no.

Grete Yksnøy Martinsen holder til i Oslo, Sinsenveien 25 og kan treffes på telefon 90552161 og mailadresse: gmartinsen@nlm.no

Dersom flere ønsker å gå sammen og danne en sjelesorggruppe, er de også velkommen til å ta kontakt. Det bør helst være 6 personer i en slik gruppe og minst fem samlinger, hver på ca 3 timer, for at en skal få utbytte av en slik gruppe. Gruppen kan konsentrere seg om et avgrenset emne, eller den enkelte kan få tid til å arbeide med sin egen livs- og troshistorie og ta opp de sidene av livet som oppleves viktigst. Når flere personer lytter til hverandre, både gir og mottar en verdifulle impulser. En lærer å møte hverandre med respekt, og en blir glad i hverandre. Det å være med i en slik gruppe er også en utmerket utdannelse på veien til selv å bli sjelesørger.

Prisen for å være med i en slik gruppe avtales på forhånd.

Sjelesorg er ikke bare for dem som har store problemer, holder på å falle fra eller er dødssyke. Det er langt mer tjenlig å se på sjelesorg som en hjelp til å få gjort noe med små problemer før de blir store. Det er ikke et nederlag å åpne seg for et annet menneske. Det er heller en seier. Når en gjør det, gjør en noe de aller fleste mennesker rett og slett ikke tør, og gir seg selv mulighet til videreutvikling og vekst.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon