Sjelesorg og veiledning logo

Relasjoner

Kommunikasjon

Dersom jeg er trygg på meg selv, vil jeg som regel kommunisere trygt. Er jeg utrygg på meg selv, blir kommunikasjonen også uttrygg.

Men hva er høna og hva er egget?

Det er faktisk mye som tyder på at dersom jeg lærer meg å kommunisere på en bedre måte, så kan jeg også bli betydelig mer trygg på meg selv. Og det skulle vel være verdt et forsøk.

Og dersom det er kommunikasjonen som er et av de hyppigste problemer i ekteskap som skranter, skulle det også være all grunn til å lære noe om kommunikasjon.

Vet du at menn og kvinner har svært ulike måter å kommunisere på? (Nei da, det er ikke erktefellen din som er unormal). Og vet du hva som kjennetegner den kommunikasjonen som veldig ofte går forut for ekteskapsbrudd?

Her kan du lese ”Litt om kommunikasjon”.

Du kan lese mer i Gunnar Elstad: ”Samliv og samspill”, Lunde Forlag.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon