Sjelesorg og veiledning logo

Relasjoner

Foreldre

Mor og far har jammen gjort en innsats. Mor var gjennom et langt svangerskap og en smertefull fødsel. Både mor og far skiftet på oss, gav oss mat, og bar oss fram og tilbake på gulvet når vi gråt den ene natten etter den andre. De mistet rett og slett en stor del av friheten sin den dagen vi ble født. Ettersom årene gikk holdt de oss med mat og klær. De gjorde det de kunne for å få oss fram på beste måte. De har stilt både tid, krefter og økonomi til vår disposisjon - og sine beste år. De aller, aller fleste av oss har utrolig meget å takke dem for.

Likevel var de ikke fullkomne! De var, og er fremdeles, preget av syndefallet, og det ville være et mirakel om de ikke rett som det var kom i skade for å være urettferdige mot oss, såre og skuffe oss, og gi oss en del ballast som vi kanskje var lykkeligere uten. De kan til og med ha gitt oss mange vonde følelser og sår som vi har trengt lang tid på å bearbeide. Selv de beste foreldre kan gjøre feil - mange feil. De har jo selv blitt oppdratt av ufullkomne foreldre. Men uansett - vi er glad i dem, og vi lengter etter å få oppleve omsorg og nærhet fra dem.

”Foreldre kan oppdras til å forstå, men så må man også ha hatt dem fra små”, sa Piet Hein. Forholdsvis ofte må en bruke mye tid på å snakke om forholdet en har hatt til foreldrene sine dersom en søker hjelp til å bli kjent med seg selv eller har behov for sjelesorg/terapi.

Her kan du laste ned en artikkel som heter "Vi og foreldrene våre". Den gir en første innføring i hva som kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.

I heftet ”Hvem er jeg?” som du kan laste ned fra sidene med samme navn, vil du finne en del stoff om hva som kan være vanskelig i forholdet til foreldrene våre.

Enda mer kan du lese i Gunnar Elstad: ”Livshistorie og følelser”, Lunde Forlag.

Her kan du laste ned en liten "hustavle" om forholdet melom foreldre og barn.

Bøker:

Mark Stibbe: "Far hvor er du? Om farsfravær og farshjerte" Prokla Media / Luther Forlag

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon