Sjelesorg og veiledning logo

Relasjoner

Kjærlighet

Relasjoner og kjærlighet.

Gud har skapt oss til å leve i relasjoner. Vi lever i relasjon til ham, til hverandre og til skaperverket. Bibelen er lite interessert i hva et menneske er isolert og for seg selv. Den beskriver oss hele tiden i forhold til noen eller noe annet.

Er relasjonene til familien, fellesskapet, venner og folk rundt oss godt og trygt, da har vi det også godt og kjenner trygghet. Gode relasjoner er en velsignelse.

Men dersom relasjonene våre ikke er gode, da har vi det vondt, blir utrygge eller opplever avvisning og ensomhet.

Dessverre. I syndefallets verden mangler det ikke på vanskelige relasjoner – både i familien, menigheten, venneflokken og samfunnet for øvrig. En veldig stor prosent av dem som søker sjelesorg, trenger nettopp hjelp fordi de har opplevd noe vondt i forhold til foreldre, søsken, ektefelle eller barn. Mange er også dypt såret i sin relasjon til kristne ledere eller menigheten. Sårene er ofte så dype at de trenger lang tid for å gro.

På disse sidene om relasjoner skal vi ta for oss noe av de følgende:

Kjærlighet er viktig. Den leger sår og bygger opp. Den hjelper oss til bedre helse både fysisk, psykisk og åndelig. Der kjærligheten mangler, går det bokstavelig talt på helsa løs. Vi kan trygt regne med at de fleste av dem som trenger behandling av psykolog eller psykiater, trenger hjelp fordi de har opplevd alt for lite kjærlighet – eller direkte ukjærlighet – i en eller flere perioder av livet. Her kan du klikke deg inn på en artikkel som heter ”Ta dere av hverandre”. Denne artikkelen sier også noe om hvordan det kristne fellesskapet bør fungere.

Boken: Gary Chapman: Kjærlighetens fem språk - hvordan uttrykke hjertevarme overfor den du er glad i" (Lunde forlag) er en meget lesverdig bok. Ulike mennesker trenger nemlig ulike signaler for å føle seg elsket. Noen trenger anerkjennende ord, andre trenger tid, atter andre trenger gaver, noen trenger tjenester, og noen har behov for fysisk berøring. Gir du deg ikke tid til å finne det rette språket, vil kjærligheten din neppe nå fram.

--- 000 ---

Ellers på disse sidene tar vi foreløpig opp temaene "kommunikasjon" og "Forholdet til foreldrene våre" og "Ekteskapet". Forholdet til foreldre er behandlet i boken: Gunnar Elstad: ”Livshistorie og følelser”, Lunde forlag.

Så skal vi etter hvert også ta for oss det å leve som enslig og det å være ensom. Ensomhet kan kanskje beskrives som mangel på relasjoner. Disse temaene er mer utførlig behandlet i boken: Gunnar Elstad: ”Samliv og samspill”, Lunde Forlag.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon