Sjelesorg og veiledning logo

Psykiatri

Stress m.m

Stress hører faktisk med til et normalt liv. Det er ikke farlig å arbeide hardt, bli trett, føle stress. Får en hvile ut mellom slagene, kommer en til krefter igjen. Mennesker som stadig går rundt og klager over at de er stresset, har kanskje et lite realistisk syn på hvordan et normalt liv er.

Men dersom en hele tiden må yte slik at kropp og psyke ikke får noen mulighet til hvile over lang tid, kan stress bli et problem. Da kommer symptomer som: Hodepine; stiv nakke og stive skuldre; fordøyelsesbesvær; hjertebank; anspenthet; glemsomhet og dårlig konsentrasjon; lav terskel for irritasjon eller gråt; selvmedlidenhet, mismot eller depresjon; problemer med å ta beslutninger; en gnagende og vedvarende følelse av ikke å strekke til; og mye mer. I tillegg medfører langvarig stress at vi blir mer mottakelig og disponert for en rekke sykdommer.

Her kan du laste ned noen korte punkter om "Stress og utbrenthet".

Se for øvrig: boken: "Når livet gjør vondt", Lunde Forlag, side 114-129.

Under hovedoverskriften ”lederskap” og underoverskriften ”til nedlasting” kan du også lese eller laste ned en artikkel som heter ”Trett av de rette tingene”. Der står det en del både om tretthet, stress og utbrenthet.

På hjemmesiden www.foreningenagape.dk finner du også en del nyttig stoff om stress.

Hva er egentlig ”utbrenthet”.

Ja, si det. En er slett ikke enig om hvor hensiktsmessig en slik diagnose er. Skal vi prøve oss på en beskrivelse, kan vi si at da har en blitt så utslitt at en trenger veldig lang tid for å komme til krefter igjen. En tid trodde en at det bare var dem som jobbet med mennesker som ble utbrent, men i dag ser en at det også han hende med andre yrkesgrupper.

En kristen leder som har blitt utbrent, ser ofte forbausende frisk ut når du møter ham eller henne. Men selv etter flere måneders sykemelding, kan noe så lite som å komme med et åpningsord på et møte være en uoverstigelig utfordring.

Når slitenheten blir så stor, anbefales det å søke kyndig hjelp.

Svein Bjarne Aase holdt et glitrende godt foredrag om det å være utbrent på Indremisjonsforbundets arbeidermøte i januar 2011. Fordraget er nå lagt ut under hovedoverskriften ”om sjelesorg” og underoverskriften ”lydfiler”. Foredraget anbefales påd et varmeste. Svein Bjarne er dasglig leder i Indremisjonssamskipnaden.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon