Sjelesorg og veiledning logo

Psykiatri

Sorg

Sorg er en krisereaksjon (se ”kriser”). Krisereaksjoner og sorgreaksjoner er helt normale reaksjoner. Egentlig er det bare en vanesak at vi plasserer disse temaene under ”psykiatri”.

Det at sorg er en normal reaksjon, gjør den ikke mindre vond. Jo sterkere bånd vi har knyttet til noen, jo sterkere vil vi sørge når vi mister dem.

Det er nå engang normalt å miste foreldre. Det kan gjøre veldig vondt det også, men som regel kommer vi over det etter rimelig tid.

Atskillig mer skal det til dersom vi mister ektefellen. Det kan ta år før en synes en begynner å leve normalt igjen, og selv om en lever normalt, kan det være en likevel kjenner tristhet når en tenker på den en var glad i.

Det å miste et barn, gir den aller vanskeligste og dramatiske sorgen. Det er liksom ikke ”normalt” at de yngre dør før de eldre. Det å miste et barn er faktisk en så vanskelig situasjon at flere ekteskap går i oppløsning etter en slik hendelse. Menn og kvinner sørger nemlig ikke på samme måte, og en kan ha skikkelig vanskelig for å forstå hverandre og ha respekt for den andres behov. De som har mistet et barn, bør derfor anbefales å søke hjelp så snart som mulig.

Mange har opplevd "sorggrupper" som en god hjelp i sorgen. Slike er opprettet flere steder i landet. Klikk deg inn på www.sorggrupper.no, så kan du finne ut om det er noen slike grupper i ditt distrikt.

Kjærlighetssorg gjør også veldig vondt, selv om en del snusfornuftige mennesker kan fortelle at dette hører med til det å være ung. En som har en slik sorg, må få lov til å reagere og bearbeide følelsene. Det er ingen grunn til å bagatellisere slike reaksjoner.

Sorg etter en skilsmisse er også en betydelig sorg.

Last ned en oversikt over sorg og sorgreaksjoner under hovedmenyen ”Hvem er jeg” og undermenyen ”viktige følelser”.

Når vi selv blir syke, helsemessig redusert eller mister mer eller mindre av livsutfoldelsen, føler vi også sorg.

Sorgen har heldigvis evne til å lege seg selv, selv om sårene mange ganger kan etterlate seg arr som varer livet ut. Sjelesorgen kan ikke stoppe følelsene, men heller gi støtte til å reagere, snakke om det som har skjedd og beskrive tanker og følelser en har i den forbindelse. Av og til har den sørgende behov for å være alene, men ofte er det også behov for noen en kan være sammen med – noen som bare ”er der”. Nære venner og vanlig omsorg er ofte den beste hjelpen. Den sørgende kan også trenge noen som oppmuntrer til å komme i gang med en ny hverdag, tilegne seg nye ferdigheter og våge å leve videre – men ikke før tiden er inne til det.

Noen ganger leger ikke sorgen seg selv. Da kan det bli behov for dypere sjelesorg, eller en psykolog eller psykiater.

Les mer om ”Sorg og sykdom” i Gunnar Elstad: ”Når livet gjør vondt”, Lunde forlag, side 20-36.

Flemming Kofod-Svendsen mistet sin Sønn, svigerdatter og to barnebarn i tsunamien i Asia. Han har utgitt boken ”Døden, sorgen, håpet” på Lunde Forlag. Denne boken er usedvanlig god sjelesorg, og den løfter fram det kristne håpet på en nydelig måte.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon