Sjelesorg og veiledning logo

Psykiatri

Skyld og skam

Skyld er et velkjent tema innenfor kristen sjelesorg. Jesus kom for å sone vår synd og vår skyld. Det vi trenger når vi har gjort noe galt, er tilgivelse – fra Gud, våre medmennesker og oss selv (det siste er mange ganger veldig vanskelig). Dersom vi føler skyld når vi har gjort noe galt, flyktet fra ansvar eller gjort oss selv til noe mindre enn vi er, er skyldfølelse en sunn reaksjon.

Men skyldfølelsen kan også være usunn. Da føler vi skyld uten at vi har gjort noe galt, vi føler oss mer skyldig i forhold til menneskebud enn til Guds bud, eller skyldfølelsen er urimelig stor så vi ikke makter å tro at det er tilgivelse å få fra noe hold.

Last ned en kort liten oversikt over det som skjer med oss når vi har ”skyldfølelse”.

Du kan også klikke deg inn på hovemenyen "hvem er jeg?" og undermenyen "lydfiler". Der finner du et foredrag som heter "Verdifull likevel en synder". På slutten av dette foredraget gjøres det greie for sunn og usunn skyldfølelse.

Les også litt mer om det i heftet ”Om bord i livet” som du kan laste ned under hovedoverskriften ”Om sjelesorg” og underoverskriften ”Ånd og psyke".

Når vi har gjort noe galt, er det på sin plass å be om tilgivelse. Lunde forlag har gitt ut Gary Chapman & Jennifer Thomas: "Tilgivelsens fem språk". Her gjennomgår de fem viktige ting som skal prege en bønn om tilgivelse:

Beklage: "Jeg er lei meg".

Ta sansvar: "Det var galt av meg"

Gjenopprette forholdet: "Kan jeg gjøre noe for å gjøre det godt igjen?"

Omvende seg: "Jeg skal prøve å ikke gjøre det mer",

Be om tilgivelse: "Kan du tilgi meg"

Det er først de siste par tiårene vi har blitt oppmerksom på at skamfølelse også kan være et stort problem. At vi også føler skam når vi er skyldige, er som regel ikke usunt. Men vi kan også bære på en skamfølelse som ikke er knyttet til at vi har gjort noe galt, men at vi ikke føler oss ”bra nok” – verken når det gjelder kropp, personlighet, sosiale ferdigheter, kristelighet, eller hva det nå måtte være. Eller skammen får oss til å føle at vi ikke hører hjemme i det gode selskap, og at vi bør gjøre oss usynlige eller trekke oss unna.

Dersom denne usunne skamfølelsen er problemet, hjelper det ikke å bekjenne sine synder og få høre at Gud tilgir. Dersom en for raskt begynner å snakke om skyld og tilgivelse, blir ofte problemene tv ert imot enda større. Da trenger en som regel heller aksept og hjelp til å akseptere seg selv. Det er ikke synd å være et menneske med menneskelige begrensninger.

Her kan du laste ned en liten artikkel om ”skamfølelse” (revidert okt 2011).

Les for øvrig om skyldfølelse og skamfølelse i boken: "Når livet gjør vondt", Lunde Forlag, side 46-64.

Temaet ”skam” er, som sagt, et forholdsvis nytt tema innenfor sjelesorgen, og det er ganske omfattende og innviklet også. Et par bøker bør derfor anbefales for dem som ønsker å sette seg litt mer grundig inn i det som har med skam å gjøre:

Den enkleste boken, er antakelig Göran Larsson: "Skamfert", Luther Forlag 2010.

Dernest kan anbefales Berit Okkenhaug: ”Når jeg skjuler mitt ansikt – Perspektiver på skam”, Verbum Forlag, 2009.

Mange interessante artikler finnes i Trygve Wyller (red): ”Skam – perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne samfunn”. Fagbokforlaget, 2001.

Nok en fyldig bok om dette temaet er: Marie Farstad: "Skammens spor. Avtrykk i identitet og relasjoner", Conflux 2011

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon