Sjelesorg og veiledning logo

Psykiatri

Kriser

Etter hvert som vi vokser til, lærer vi en del om å mestre skuffelser, tap, skremmende opplevelser og uforutsette utfordringer.

Men noen ganger utsettes vi for så store påkjenninger at våre vanlige beskyttelses- og mestringsstrategier bryter sammen for en tid. Og det er disse påkjenningene og reaksjonene vi skal si litt om i dette kapitlet.

Johan Cullberg sier det slik: "Vi kan si at vi er i en krisetil-stand når vi er kommet inn i en livssituasjon hvor våre tidligere erfaringer og innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelige til å forstå og beherske den aktuelle situasjonen".

Det er normalt å reagere når vi utsettes for store påkjenninger. En krisereaksjon er verken noe sykelig eller svakt. Den er en normalreaksjon! Det en først og fremst trenger er noen å være sammen med, snakke med og støtte seg til. Da kommer en som regel ut av krisen uten hjelp av fagpersoner.

Noen påkjenninger og belastninger er imidlertid så store at de ikke uten videre roer seg ned av seg selv. En som for eksempel har vært utsatt for tortur, trenger som regel hjelp. Voldtekt og overgrep kan det også være vanskelig å bearbeide alene. Og en overveldende katastrofe kan ha kraftige langtidsvirkninger.

Les mer om "kriser"

Se for øvrig: boken: "Når livet gjør vondt", Lunde Forlag, side 7-19

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon