Sjelesorg og veiledning logo

Psykiatri

Innledning

På sidene under denne hovedmenyen tar vi opp en del tema som vanligvis behandles i lærebøker i psykiatri. Det betyr ikke at det vi beskriver her uten videre er unormalt eller sykt. Men dersom vi opplever det i stor grad, kan vi trenge hjelp. Vi kan også bli såpass plaget at vi får behov for terapi og kanskje også medisinering.

Kriser hører med til et normalt liv. Som regel trenger en verken psykolog eller psykiater når en blir rammet av en vanlig krise. Men en krise kan noen ganger få dimensjoner som gjør at en trenger faglig hjelp, og da skal en oppsøke det. Sorg er en krisereaksjon. Normalt leger sorgen seg selv. Men det hjelper å ha noen å snakke med og reagere hos. Forholdsvis mange rammes av depresjon eller angst. Det er vondt og slitsomt - både for den som rammes og for dem som står rundt og føler seg hjelpeløse.

Stress hører med til et normalt liv. Men det kan bli for mye av det. En kan bli så sliten eller utbrent at en har behov for lang tids hvile for å komme til krefter igjen - ofte mye, mye lenger tid enn en selv og andre tror.

Skyldfølelse og skamfølelse er noe vi alle har. Begge deler kan faktisk være et sunnhetstegn. De som mangler slike følelser, blir ofte et problem for andre. Men også her kan det bli for mye. Slike følelser kan styre oss mer enn godt er og legge en betydelig demper på livsutfoldelsen.

Alt det vi behandler på disse sidene under hovedmenyen "psykiatri", kan du ha i større eller mindre grad. Jo vondere du har det, jo lengre tid smertene har vart, jo mer det går ut over hverdagen din, jo viktigere er det at du søker faglig hjelp. Fastlegen din kan hjelpe deg å finne ut hvor du skal henvende deg - og om du trenger hjelp av psykolog eller psykiater.

En grundigere innføring i disse temaene får du i boken: Gunnar Elstad: "Når livet gjør vondt", Lunde Forlag.

Nyttige nettsider: www.sinnetshelse.no

www.helsebiblioteket.no (klikk deg inn på undertema: "Psykisk helse" )

www.krisepsyk.no

www.psykiskhelse.no

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon