Sjelesorg og veiledning logo

Om sjelesorg

Ånd og psyke

Her kan du laste ned et par bøker som en gang ble utgitt på Luther Forlag, men som nå er utsolgt fra forlaget og derfor ikke lenger å få i i bokhandelen. Du laster dem ned ved å klikke på tittelen som er skrevet med en gul-brun skrift

Den første av dem heter: "I nådens rike"

Her gjennomgås 26 viktige bibelske tema.

Vi kan nevne tema som "Omvendelse", "Gjenfødelse, "Å kjenne Jesus", "Synd", "Tilgivelse", "Formaning", "Hellig", "Tro", "Guds kjærlighet", "Nådegaver", m.m.

Den andre heter "Ombord i livet".

Det er en bok som slier litt mer om de rent menneskelige sidene av livet. Hva sier Bibelen om det å være menneske? Hvorfor forholder vi oss til de mange følelsene? Forholdet til kropp og sex. Hva er sunt og hva er usunt?

Du må gjerne printe disse bøkene ut for eget bruk. Har du tenkt å dele dem ut til andre eller i kurssammenheng, må du ha forfatterens tillatelse.

En annen meget interessant bok er: Stefan Gustavsson: "Gjør som Gud - bli menneske", Lunde forlag. Jeg siterer fra forordet: "Mange stemmer i med den franske provokatøren og filosofen Michael Onfray når han karakteriserer kristen tro som "en nedvurdering av livet her på jorden til fordel for et kommende liv, en avsky for det kroppslige og seksualiteten, en motsats til intelligens og vitenskap til fordel for lydighet og underkastelse". Hvis det stemmer, kan kristen tro knapt kalles gode nyheter. Men er det en riktig beskrivelse? Gjør som Gud - bli menneske er et svar på utfordringen fra Michael Onfray og alle de - både utenfor og innenfor kirken - som i grunnen ser på Gud som menneskenes motstander"

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon