Sjelesorg og veiledning logo

Om sjelesorg

Grunnkurs i sjelesorg

Gunnar Elstads bok "Grunnleggende sjelesorg" er nå utsolgt fra Lunde Forlag. Du kan nå laste ned alle kapitler fra boken nederst på denne siden.

En kortere grunnbok og sjelesorgoppgaver du kan øve deg på.

Det er bare en måte å bli en erfaren sjelesørger på: En må begynne som uerfaren.

Dersom du er interessert i å finne ut litt mer om hva sjelesorg er, hva som kreves av en sjelesørger og hva som er viktige tema i sjelesorgen, kan du laste ned et A4 hefte på 12 sider som gir deg en første innføring. Du får en kort oversikt over de viktigste områdene i kristenlivet. Tema som selvfølelse, ensomhet, angst og depresjon berøres kort. Det gis også en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dersom noen søker hjelp i forbindelse med møteaksjoner.

Heftet er først og fremst laget for dem som ønsker å få hjelp til å fungere som sjelesørgere. De kan imidlertid også godt leses av dem som selv kan tenke seg å oppsøke en sjelesørger og som gjerne vil vite litt mer om hva de går til.

KLIKK PÅ "Førstehjelp for sjelesørgere" og last ned dette heftet"

Et annet lite hefte som kan lastes ned, er "Ny frimodighet". Det er en veldig lettfattelig innføring i hva sjelesorg og skriftemål er og hvordan det er å søke hjelp når en opplever at frimodighetn er på et lavmål. Det ble opprinnelig skrevet for elever i videregående skole.

Dersom du har lyst til å prøve deg som sjelesørger, kan du få noen oppgaver å bryne deg på. Synes du oppgavene er vanskelige, så ikke fortvil. Det skyldes sikkert først og fremst at du ikke har tenkt så meget på dette før. Når du kommer i gang, vil du sikkert oppleve at du tenker klarere å klarere. Oppgavene har stigende vanskelighetsgrad. Start på nivå I, og så kan du avslutte med nivå III.

Dersom du trenger en "facit" til en av oppgavene i samling II eller III, kan du sende en mail til gelstad@nlm.no og fortelle hvilken oppgave du synes du trenger hjelp til å løse. Men du får kun hjelp til en enkelt oppgave om gangen.

Prøv deg som sjelesørger I

Prøv deg som sjelesørger II

Prøv deg som sjelesørger III

Et genogram er et litt finere ord på et stamtre. Noen ganger kan genogrammet si ganske mye om hva som kan gjøre vondt hos en som søker hjelp. Her kan du laste ned et par genogrammer og se hva du får ut av dem. Står du fast, kan du skrive en mail til oss og be om hjelp til å se sammenhengene i dem.

Hva er det egentlig vi skal legge vekt på når noen kommer til oss med et problem eller en historie de trenger hjelp til å tenke igjennom eller få hjelp til å mestre? Det er faktisk så mangt. Her er dessuten en liten "sjekkeliste" du kan studere og se om du kan få noen tanker ut fra.

Dersom du synes et hefte på hele 12 sier er en litt for stor innføring i temaet, kan du få en litt kortere oversikt her. Den heter rett og slett: "Hva er sjelesorg?"

"Grunnleggende sjelesorg" av Gunnar Elstad.

Utgitt på lunde Forlag år 2000

Her kan du laste de de enkelte kapitlene:

Du - en sjelesørger!?

Perspektiver på sjelesorgen.

Sjelesørgeren.

Samtaleteknikk

Sjelesorgens midler. Her finner du også eksempler på sjelesorgsamtaler

Hjelp til kristenlivet.

Hvorfor, Herre?

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon