Sjelesorg og veiledning logo

Lederskap

Til nedlasting

På denne siden har du mulighet til å lese eller laste ned en del stoff om lederskap.

En ting er det å lede andre. Noe helt annet, og kanskje mye vanskeligere, er det å lede seg selv. Her kan du laste ned artikkelen "Om å lede seg selv".

Så skal vi ta med noen ganske små artikler om grunnleggende tema. De kan brukes for alle aldersgrupper fra elever i videregående skole opp til ledere i seniorarbeid.

Viktig bibelord om ledelse

Hvordan bli en god leder?”, ”Hvordan lære opp ledere?

Jesus kom for å tjene”, ”Vi er kalt til å tjene”, ”Glad i Jesus – glad i mennesker

Forbilder”, ”Nådegaver”.

Skulle vi nå begynne å bevege oss mot tema som er viktige nok, men som likevel hører inn under det verdslige regimente, kan vi starte med:

Sagt om lederskap”, ”Veivisere”, ”Hva vil vi egentlig?”, ”Motivasjon”, ”Verdier”, ”Bedriftskultur”, ”Naturlig kirkevekst”, ”Makt”, ”Ta vare på deg selv”.

Kanskje skal vi benytte sjansen til å se at i mange kristne kretser en en engstelig for det menneskelige. Men det menneskelige er også skapt av Gud. Gud er Herre også i det verdslige regimente, for å si det med Luther. Det er ikke det menneskelige vi skal være redde for, men det syndige!

En kristen leder som tror at han eller hun bare er åndelig, narrer både seg selv og andre. Vi har noe å lære både av vanlig lederlitteratur og psykologien. Der dette offisielt blir jaget ut gjennom hoveddøren , sniker det seg nemlig inn i forvrengt form gjennom bakdøren.

--- 000 ---

Dersom du ønsker en mer fyldig framstilling og et mer helhetlig syn på lederskap i vår egen tid, kan du laste ned en artikkel av Bjørn Are Davidsen. Artikkelen heter: ”Kristen lederstil i ett nytt årtusen – bibelsk lederstil i kunnskapssamfunnet”. Den gir oss i alle fall noe å tenke på, selv om den sikkert kan irritere noen og inspirere andre.

--- 000 ---

I år 1994 gav Luther Forlag ut boken ”Sammen i tjenesten – Om kristent lederskap”. Her kan du laste ned alle kapitlene i denne boken.

Disippel og tjener.

Innhold: "En medarbeider er en disippel", "En leder er en tjener", "Naturgaver og nådegaver", "Kalt av Gud?", "Når tjenesten blir vanskelig", "livshistorie og modning", "Familie og venner", "Narsissisme", "Ansvar".

Mellom ideal og virkelighet.

Innhold: "Viktige Spenninger", "Idealer og forventninger", "Fasade og skygge", "Sjelesorg".

Hva skjer mellom oss?

Innhold: "Angst", "Aggresjon", "Hvem er størst?", "Trygg på seg selv", "Rett mann eller kvinne på rett plass", "Dyktige medarbeidere - trussel eller ressurs", "Kritikk", "Ensomt på toppen".

Trett av de rette tingene?

Innhold: "Prioritering", "Mål og delmål", "Motivasjon", "Ansatt eller frivillig", "Bedriftskultur", "Tretthet - et tegn på at vi gjør noe", "Unødvendig tretthet", "Den åndelige dimensjonen"

Konflikter - ikke til å unngå

Innhold: "Kartlegging", "Mot en løsning", "Vanskelige konflikter", "Et realistisk menneskesyn", "konfliktløsningsstrategier", "Forebygging", "Vranglære"

Vanskelige medarbeidere

Innhold: "Makt", "Vanskelige væremåter", "Autoritær personlighet", "Maktmennesker", "Antagonisten", "Å kjenne lusa på gangen", "Hva kan vi gjøre?"

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon