Sjelesorg og veiledning logo

Lederskap

Sjelesorg

Trenger ledere sjelesorg?

Siden vi stiller spørsmålet, er det vel grunn til å forvente at svaret er ”ja”.

Det er ikke uten videre lett for ledere å slippe noen andre inn i livet sitt. Ledere har ofte et rykte å leve opp til og en fasade å forsvare. Både hovmod og frykt kan være en hindring for å åpne seg for noen. Jo mer en er vant til å være en hjelper for andre, jo vanskeligere kan det bli å søke hjelp selv.

Like meget som dem som skal ledes, står lederen også i en kamp mot Djevelen, verden og sin egen syndige natur. Den kampen kan gå på frimodigheten løs, eller en opplever at det blir et stadig mer slitsomt sprik mellom fasaden og skyggen.

Lederen er, igjen som alle andre, preget av sin livshistorie og sin personlighetstype. Lederen har sine sterke sider og sine svake og sårbare sider. De fleste av oss kan trenge hjelp til å kartlegge hva av dette som er nyttige ressurser og hva som er begrensninger. Og la oss bare innrømme det – vi er redde for å kartlegge våre begrensninger. (Se siden om personlighetstyper under hovedoverskriften "hvem er jeg?")

Lederen kan også trenge et sted der en kan ta opp hvordan en opplever tjenesten, hva en føler som utfordrende, forholdet til medarbeidere og hvordan en kan få hjelp til å tilegne seg nye ferdigheter.

Særlig viktig er det at de som skal hjelpe andre på et personlig plan, selv går i sjelesorg eller veiledning. Det er ikke for ingenting at de som utdanner seg til terapeuter, selv må gå i terapi som en del av utdannelsen.

Mange tror at de kan lære seg selv å kjenne bare ved å sitte for seg selv og tenke etter. Det er en dårlig måte å bli kjent med seg selv på. Vi trenger å speile oss i og stå til ansvar for et annet menneske – et levende menneske vi kan møte ansikt til ansikt. Dersom en hevder at en kun trenger å speile seg i bibelske personer, store ledere fra fortiden eller ledere som en bare møter i bøker eller på konferanser, er det ofte et tegn på flukt.

Ingen av oss er ledere fordi vi er smerte- og problemfrie, mestrer alt og ikke har mer å lære. Vi har smerter og problemer, det er mye vi ikke mestrer og vi har en masse å lære. Som gode ledere kan vi innrømme at vi har problemer og trenger hjelp, at vi fomler oss fram for å mestre bedre, og at vi er villig til å lære noe av andre som også er under veis, men har kommet lenger enn oss på noen områder.

Jo mer vi kan innrømme at vi er under veis, jo flere er det som har lyst til å følge oss.

Dersom du vil lese litt mer om en leders behov for sjelesorg og veiledning, kan du laste ned artikkelen ”Sjelesorg for ledere”.

Så kan du laste ned noen ark til utfylling. Det er en serie med opplegg, og foreløpig kan du laste ned de tre første:

Det første heter: "Selvangivelse for ledere I. Hva fortiden har lært meg"

Det andre heter: "Selvangivelse for ledere II. Hvem er jeg i dag?"

Det tredje heter: "Selvangivelse for ledere III. Med Jesus i hverdagen"

Disse oppleggene er ikke ment å stå alene, men være et utgangspunkt for samtale og veiledning.

På hoved- og undersiden ”Hvem er jeg?” kan du laste ned et hefte med samme tittel som siden. Her er det også nyttig stoff for ledere som ønsker å bli bedre kjent med seg selv.

Se også under hovedmenyen "hvem er jeg?" og undermenyen "personlighetstyper". Uansett hvordan vi er, er vi det både på godt og vondt. Våre gode sider skal vi bruke, de negative sidene skal vi demme litt opp for.

Lederens personlige andaktsliv er også av stor betydning. Det er jo faktisk en leders oppgave også å hjelpe andre til et personlig andaktsliv. Se hovedoverskriften "kristenlivet" og underoverskriften "bibel, bønn m.m."

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon