Sjelesorg og veiledning logo

Lederskap

Litteratur

Paul Otto Brunstad: "Klokt lederskap - mellom dyder og dødssynder", Gyldendal 2009.

Betrakter lederrollen ut fra dyder som klokskap, rettferdighet, mot, besindighet (måtehold) og takknemlighet. Dødssyndene, også for en leder, er stolthet, grådighet, missunnelse, sinne, lyst, fråtseri, kjedsomhet (latskap). En interesant bok for den som ønsker å filosofere over lederrollen. Boken tar oss tilbake til de gamle filosofer.

Harald Hegstad: ”Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien”, Tapir akademisk Forlag 2009, ca 220 sider.

Behandler forholdet mellom kirken og verden, misjon og diakoni, kirken som fellesskap, kirken som organisasjon, de ulike tjenester i kirken, forståelsen av gudstjenesten, spørsmålet om kirkens enhet.

Ove Conrad Hansen: "Et godt tre bærer gode frukter", Luther Forlag 2007, ca 130 sider.

Boken er ikke enkel, men den gir en veldig god oversikt over det som har skjedd i kirkelige sammenhenger verden over de siste årene og er både aktuell og up to date.

Bill Donahue og Russ Robinson: ”Bygg en menighet av smågrupper”, Lunde Forlag 2004.

Denne boken gir visjoner, verdier og strategier for hvordn en kan integrere små grupper i et større menighetsfellesskap.

Bill Hybels: "Modig lederskap" Luther Forlag 2003.

En inspirerende bok som tar for seg mange ulike sider av det å være leder i en større menighet

Bent Jakobsen: ”Tillidsskabende ledelse”, Lohses Forlag 2003

Jan H. Heitmann og Per Selle: ”Frivillige organisasjoner. Fornyelse, vekst og utvikling”. Høyskoleforlaget AS 1999.

John C. Maxwell: "The 21 irrefutable Laws of Leadership. Follow them and people will follow you”, Thomas Nelson Publishers 1998

Rock Warrem: ”Målrettet menighet. Vekst uten å gå på akkord med budskap og oppdrag” Rex/Filadelfiaforlaget 1996.

Peter Halldorf: "Ungt lederskap" Rex Forlag A/S 1991.

Boken legger vekt på lederens personlige forhold til Jesus og betydningen av disiplin og disippelskap. Boken er et betydelig supplement til bøker som bare konsentrerer seg om aktiviteter og metoder.

Jan H. Heitmann: ”Modent lederskap Motiverte medarbeidere” 1990.

Stacy T. Rinehart: ”Upside down. The paradox of servant leadership”, Navpress

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon