Sjelesorg og veiledning logo

Lederskap

Lederen er viktig

Det er aldri likegyldig hvem vi har som ledere. Det er derfor vi blir så engasjert av amerikanske presidentvalg, norske stortingsvalg, kirkens bispevalg og valg til viktige styrer i kristelige organisasjoner.

Det gamle testamente viser oss at det slett ikke var likegyldig hvem som var konge i Nord- eller Sydriket. Noen var gode ledere, andre var dårlige. Profetene kunne også beskrive ledere som tjente sitt folk og ledere som bare tjente på dem. Det nye testamente fortsetter mer å gi oss eksempler til etterfølgelse og andre eksempler til skrekk og advarsel. Ikke alt er like bra.

Det er mye vi kan si om en god kristen leder. Uten å gjøre krav på noen fullstendighet, må vi i alle fall si at han eller hun skal være rotfestet og grunnfestet i Guds ord, være en tjener mer enn en hersker, være preget av Jesu kjærlighet og sinnelag, og tjene i Guds kraft og ut fra de nådegaver Gud gir. En åndelig leder skal være preget av Guds Ånd.

Men går vi utover i geografien og bakover i historien, vil vi finne utallige organisasjonsstrukturer, arbeidsmetoder, lederstiler, strategier og visjoner. Alt dette har mer med det verdslige enn det åndelige regimentet å gjøre, og vi kan ta til oss lærdom fra alle som har erfaringer vi opplever nyttige og tjenlige for arbeidet. Allerede Moses lærte organisering av sin svigerfar som var en representant for en annen religion enn den Moses representerte (2 Mos 18,17ff). Det hindret ikke Moses i å være en leder etter Guds hjerte.

Når det gjelder lederskap er det altså på samme måte som med så mye annet: Det åndelige skal få lov til å være åndelig. Det skal ikke, og kan ikke, erstattes av noe menneskelig. Men vi skal heller ikke prøve å åndeliggjøre det som hører inn under det verdslige regimente. Som sagt: Mye har vært forskjellig utover i geografien og nedigjennom historien. Det er ikke bare våre egne former Gud har kunnet bruke. Han har brukt utallige strukturer, metoder og stilarter.

Lausannepakten som ble utferdiget for mer enn 35 år siden av kirkeledere fra mer enn 150 nasjoner uttrykker seg slik: ”I enhver nasjon og kultur burde det være et effektivt undervisningsopplegg for pastorer og lekfolk i troslære, etikk, evangelisering, kristen vekst og tjeneste. Slike undervisningsopplegg bør ikke hvile på noen ensartet metodikk, men utvikles gjennom nyskapende, lokale initiativ og i overensstemmelse med Bibelens lære. (Kol. 1, 27-28; Apg. 14,23; Tit. 1,5,9; Mark. 10, 42-45; Ef. 4, 11-12)”.

”Høsten er stor, men arbeiderne få”, sa Jesus. ”Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans” (Matt 10,37-38).

Det er fortsatt et stort behov for ledere i kirke, organisasjon og misjon. Derfor vil vi gjerne oppmuntre til personlig oppfølging og disippelgjøring av unge og nye kristne. Det gleder oss at kristne i alle aldre samles til lederkurs og lederdager. Og dersom disse nettsidene kan inspirere noen til å søke hjelp for å dyktiggjøre seg til ledere, er ingenting bedre enn det.

Kanskje er lederens viktigste oppgave nettopp det å gjøre disipler og utdanne nye ledere. Eller skal vi våge å si at lederens viktigste oppgave er å overflødiggjøre seg selv. En Jesu disippel er kalt til å gjøre disipler.

Jesus var et levende forbilde for sine disipler. Paulus var et levende forbilde for dem som var hans disipler. “Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel”, sa Paulus (1 Kor 11,1). Og til Timoteus sa han: “La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet... Ta deg av alt dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt” (1 Tim 4,12 og 15).

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon