Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Tvil Apologetikk

Litt om tvil

”Den som ikke har tvilt, har heller aldri trodd”; var det en som sa.

Tvilen kan komme i mange former.

Noen er redde for at de ikke tror nok. De tenker at dersom en blir frelst av tro, så er tro noe en må prestere. Så får de problemer dersom de synes at de ikke klarer å få til en tro som er god nok eller sterk nok. Da er det egentlig ikke Gud de tviler på, men sin egen tro. Les om dette under temaet ”Frelsesvisshet”.

Andre tror på Gud, men synes det er vanskelig å tro at Gud vil ha noe med dem å gjøre eller at de virkelig er frelst. Det er dette vi ofte har kalt ”anfektelse” i luthersk tradisjon. Her kan også det som står på siden om frelsesvisshet være til hjelp. Se også Egil Sjaastads artikkel som du kan laste ned lengre nede på denne siden.

Den tvilen vi skal stoppe opp ved her, er den vonde tvilen en opplever når en gjerne vil tro på Gud, men synes at det er veldig vanskelig å tro, eller tro at Gud er slik Bibelen beskriver ham.

Noen ganger kommer denne tvilen når en synes en har opplevd noe som har vært så vondt eller så meningsløst at en ikke skjønner at det kan finnes en god gud bak det hele.

Andre ganger tviler en fordi en synes det er så mange intellektuelle, vitenskapelige eller filosofiske grunner til ikke å tro.

Atter andre ganger har en opplevd at Gud er så fjern, at kristenlivet ikke har fungert, eller at kristne bare holder fast på teorier og tradisjoner uten at det er noe liv og kraft i dem.

"Anfektelse" er, som tidligere nevnt, et viktig tema i den lutherske tradisjon. Egil Sjaastad har gitt oss en artikkel som du kan laste ned. Den heter "Hvem vil meg fordømme? Om anfektelsen i luthersk forkynnelse og sjelesorg".

Her kan du laste ned en kort oversikt over tvil, hva som skaper den og hvordan en kommer ut av den.

Eller henviser jeg til boken ”Grunnleggende sjelesorg” (Lunde forlag). Der står det om tvil på side 113-120. Deretter kommer et kapittel som heter ”Hvorfor, Herre!?”, et kapittel om å tro også når livet gjør vondt.

Litt om apologetikk (hva nå det måtte være for noe?)

Dersom du er interessert i å få litt hjelp for tanken, kan du her laste ned En artikkel om moderne gudsbilder.

Ofte er det ikke Bibelen som har preget gudsbildet vårt, men alle mulige andre impulser. Så kan du også laste en sammenligning av de ulike religionene.

Ordet "Apologetikk" brukes ofte for å betegne et intellektuelt forsvar for den kristne tro. Her kan du laste ned noen artikler som er ment å ha den funksjonen.

Den første artikkelen heter "Apolo-hva for noe?" og gir en innføring i hva apologetikk egentlig er for noe.

Den andre artikkelen heter "Hvilken verden er den virkelige" og gir en innføring i ulike virkelighetsoppfatninger.

Den tredje heter "Hva er rett og hva er galt?" og tar for seg tema innenfor etikken.

Et nettsted som gir en god innføring i dagens kulturelle utfordringer kan vi også anbefale. Klikk deg inn på www.kulturvinduet.no og se om du finner noe av interesse der.

Et par nyttige og oversiktlige sider på engelsk er www.bethinking.org og

www.labri-ideas-library.org. Det kan være verdt å ta en titt på dem.

Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør og har skrevet en rekke bøker og artikler som forsvarer den kristne tro. Her skal vi nevne to av bøkene hans, bøker som tar opp nettopp de innvendingene vi oftest hører:

”Da jorden ble flat. Mytene som ikke ville dø” (Luther Forlag 2010)

”Svar skyldig. Om nye ateister og New Age” (Lunde Forlag2007)

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon