Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Kristen vekst

Er du en kristen, kan du ikke blir mer frelst, mer Guds barn, mer gjenfødt eller mer rettferdiggjort. . Alt dette er du allerede 100 %. Du kan ikke bli mer av noe av dette.

Men du kan bli mer helliggjort og bære mer av Åndens frukt (se undermenyen "helliggjørelse").

Du kan også bli enda mer utrustet til tjeneste. Det har med nådegaver å gjøre, og Paulus formaner oss til å strebe etter dem. Du kan laste ned stoff om nådegaver på hovedmenyen "Lederskap" og undermenyen "Bibelen".

Så taler Bibelen om at vi skal "Vokse opp til Kristus" og bli mer og mer avhengige av ham. Vi skal vokse sammen som et kristent fellesskap. Og menigheten skal vokse ved at nye mennesker blir lagt til.

For å si det med artikkel 4 i Lausannepakten: "Når vi lar evangeliets innbydelse lyde, har vi ikke rett til å dekke over hvilke kostnader disippellivet vil innebære. Jesus ber fremdeles alle dem som vil følge ham å fornekte seg selv og ta sitt kors opp og bli ett med hans nye menighet. Evangeliseringens mål er lydighet mot Kristus, innlemmelse i hans kirke og ansvarlig tjeneste i verden".

Her kan du laste ned en artikkel om hva Bibelen sier om det å vokse som en kristen.

En nyfødt baby er et lite underverk. Et fullkomment lite menneske med ørsmå fingre og tær med alle detaljer på plass. "Fylt av glede over livets under", synger vi når vi bærer barnet til dåpen.

Men prøv å forestill deg hvordan du ville reagere dersom du om tre år - eller ti - møter den samme babyen og han eller hun fremdeles er baby! Da ville du bli både forskrekket og redd. Da sto du overfor en tragedie.

Selvfølgelig ville du kunne føle en overstrømmende kjærlighet til dette barnet. Likevel, du ville ikke være i tvil om at noe var galt.

Det normale er at der det fødes liv, der kommer veksten.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon