Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Helliggjørelse

Vi skal ikke bære Åndens frukt (Gal 5,22-23) eller seire over synd for å bli frelst. Det er først når vi er frelst, det blir meningsfylt å snakke om Åndens frukt og seier over synd.

En kristen lever i et nært, personlig forhold til Jesus. Det er nettopp samfunnet med ham som får Åndens frukt til å spire fram. Bibelen sammenligner det med at det er de grenene som er innpodet i vintreet som bærer frukt (Joh 15,1-7).

Selv om en kristen er både gjenfødt og rettferdiggjort, opplever han eller hun fremdeles at det er en kamp mot de onde kreftene, påvirkningen fra "folk flest" og vår gamle, syndige natur. (En har ofte omtalt det som Djevelen, verden og vårt eget kjød). Det gamle syndige livet skal dødes, det nye livet skal få større plass.

En kristen skal leve annerledes. Ikke på dem måten at han eller hun legger vekt på å være gammeldags, prøver å isolere seg eller følge utallige menneskebud. DEt skal heller skje på den måten at han eller hun bærer Åndens frukt, får mer og mer av Jesu sinnelag og formidler Jesu kjærlighet til dem som står rundt.

Her kan du laste ned en beskrivelse av hva det innebærer å kjempe mot synden.

Skriftemålet har vært til hjelp for utallige kristne opp gjennom tiden. Det er ikke bare den katolske kirke som har satt skriftemålet høyt. Luther gjorde det også. Skriftemålet er til god hjelp når vi har bekjent våre synder for Gud, men likevel synes det er vanskelig å tro at vi er frelst. Det er også til god hjelp dersom vi nok kan tro at vi er frelst, men synden tar fra oss frimodigheten til å stå i en aktiv og utadrettet tjeneste

Last ned artikkel om skriftemålet her.

Går du til hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "grunnkurs i sjelesorg" kan du laste ned et hefte som heter "Ny frimodighet". Det gir en helt grunnleggende innføring i hva skriftemål egentlig er for noe og hvordan det kan gi ny frimodighet til liv og tjeneste.

Ellers kan du klikke deg inn på hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "ånd og psyke". Her kan du laste ned et hefte som heter: "I nådens rike". Der finner du kapitlene ""Synd", "Et nytt hjerte", "Fotvask", "Forvandlet", "Å leve i lyset", "Formaning". De kan alle sammen hjelpe deg til å lære mer om dette.

Se også boken av Gunnar Elstad: "Grunnleggende sjelesorg", Lunde Forlag, side 96-120

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon