Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Frelsesvisshet

"Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn" (1 Joh 5,13)

Frelsesvissheten er ikke noe vi får som belønning for en vellykket kamp mot synden, det at vi har nedkjempet tvilende tanker eller skaffet oss de rette følelsene og opplevelsene.

Frelsen gis oss helt gratis og utfortjent - av bare nåde. Den er bare grunnet på det at Jesus gav sitt liv for oss og tok den straffen vi hadde fortjent.

Men noen ganger er det ikke så lett å være trygg på at en er frelst og tilgitt.

1) Når en ser hvor mange synder en har, hvor store de er og hvor vanskelig det er å bli kvitt dem, er det lett å begynne å lure på om Gud virkelig kan til alt dette.

2) Når en er sammen med kristne som kan fortelle om sterke følelser og opplevelser og en selv verken føler noe eller synes en har opplevd noe i det siste, kan en begynne å lure på det står rett til meg en.

3) Når en er redd for at en ikke "tror nok". Dersom en blir frelst ved tro, tenker en at tro er noe en må prestere. Og så klarer en ikke å prestere noe.

4) Når en har opplevd mye vondt, f. eks. sykdom, sorg, ulykker, kan en begynne å tro at en er glemt av Gud eller at Gud straffer en.

Klikk deg inn her og les mer om Frelsesvisshet.

Klikker du deg inn på undermenyen "Lydfiler" (lengst til høyre), finner du en tale over det samme temaet, men med litt andre vinklinger.

Ellers kan du klikke deg inn på hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "ånd og psyke". Her kan du laste ned et hefte som heter: "I nådens rike". Les kapitlene "Stedfortrederen", "Ufortjent", "Hva er tro?", "Guds kjærlighet", Å leve i lyset", "Tilgivelse".

Til temaet tilgivelse: Se også hovedmeny "psykiatri" og undermeny "Skyld og skam"

Se også boken av Gunnar Elstad: "Grunnleggende sjelesorg", Lunde Forlag, side 96-120

I denne forbindelse kan vi også henvise til Egil Sjaastads artikkel "Hvem vil meg fordømme? Om anfektelsen i luthersk forkynnelse og sjelesorg". Du kan laste den ned på siden som har underoverskriften "tvil".

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon