Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Diverse

Frihet i Kristus, Guds ledelse, Å leve i lyset,

Det gamle og det nye mennesket, Vårt forhold til penger, Evangelisering og misjon.

På denne siden tar vi opp en del viktige tema som ikke naturlig faller inn under noen av de andre hovedoverskriftene.

Frihet i Kristus. En kristen er fri fra loven og fri fra alle former for å gjøre seg fortjent til Guds nåde og frelse. En kristen er også fri fra Djelvelen, og Gud arbeider hele tiden med å sette oss fri fra syndens makt. Men en kristen er likevel ikke fri til å synde, og er heller ikke fri til å sabotere Guds evige vilje. Last ned og les om dette i disse to artiklene: "Kristen frihet" og "Fri fra syndens makt".

Guds ledelse. Mange kristne er opptatt av å bli ledet av Gud. Hva sier egentlig Bibelen om Guds ledelse. Last ned og les artikkelen "Guds ledelse".

Viktigheten av å leve i lyset, har vi vært inne på andre steder. Her kan du laste ned en artikkel med samme tittel, "Å leve i lyset".

En kristen er både et gammelt og et nytt menneske. Det gamle mennesket står Gud imot og har lyst til å synde. Det nye mennesket ble til i gjenfødelsen, og det har sin lyst til Guds vilje. Men foreløpig er det kamp mellom de to delene av oss. Last ned og les om dette i "Det gamle og det nye mennesket".

Vårt forhold til penger. De gamle predikantene sa at "det siste som blir omvendt, er lommeboka". Hva sier Bibelen om vårt forhold til penger og rikdom? Den har mye på hjertet. Last ned og les artiklene: "Vårt forhold til penger" og "Jeg har gitt deg alt".

Evangelisering og misjon. Jesus har gitt oss et evangeliserings- og misjonsoppdrag. Last ned og les litt om dette i artikkelen "Evangelisering og misjon".

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon