Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Bibel, bønn, m.m.

Det å være kristen er noe vesentlig mer enn å ha tilegnet seg en rett lære, delta i kristelige aktiviteter og leve etter bestemte normer og bud.

Det å være en kristen er å ha personlig samfunn med den oppstandne Kristus og leve i et nært fellesskap med andre kristne.

BIBEL OG BØNN. Jesus har gitt oss helt spesielle løfter om å møte oss og være sammen med oss når vi hører eller leser hans Ord (Bibelen) og er sammen med ham i bønn. De fleste kristne kan si sterke ord om hvor viktig dette er. Problemet er bare at det som er viktig for oss i teorien, ofte fungerer adskillig dårligere i praksis. Er det noe mange, kanskje de fleste, kristne har problemer med, er det å sette av tid til Bibel og bønn og få andaktslivet til å fungere. Mange har mer enn nok dårlig samvittighet på dette området. Dårlig samvittighet hjelper oss imidlertid sjelden inn i et rett og godt spor. Den får oss heller til å gi opp før vi har prøvd. Det vi har mer behov for, er å få legge av oss den dårlige samvittigheten og skaffe oss noen medvandrere som kan hjelpe og oppmuntre oss og be for oss. Klikk deg inn og les litt mer om dette i denne grunnleggende artikkelen om ”bibellesning” og denne like grunnleggende artikkelen om ”bønn”. Disiplin og rutiner på dette området er en veldig bra ting. Loviskhet er derimot ikke bra. Vi skal ikke lese Bibelen og be for å fortjene noe fra Gud. Vi leser og ber fordi han vi gi oss noe.

BROR- OG SØSTERFELLESSKAPET. Så trenger vi tilhørighet til et kristent fellesskap der vi kan lære av hverandre, oppmuntre hverandre, elske hverandre og støtte hverandre. Dette har vi også sterk teorier om, men i praksis har ikke vi individualister så lett for å knytte oss til hverandre og gjøre oss avhengige av hverandre. Vi stritter imot. Men Gud som vil at alle hans barn skal være sammen i en hel evighet, han ønsker at vi skal finne sammen allerede i dette livet.

NATTVERDEN. I nattverden får vi igjen del i syndenes forlatelse, Jesus kommer igjen til oss og tar bolig i oss, og vi knyttes nærmere til Ham og nærmere til hverandre.

Klikker du deg inn på hovedoverskriften ”Bibelgrupper”, kan du laste ned et hefte som heter ”Troens folk”. Der finner du tre studieopplegg som har med det kristne fellesskapet å gjøre og ett opplegg som omhandler nattverden.

For noen tiår siden var det vanlig å snakke om de fire ”B”-ene: Bibelen, bønnen, bror og søsterfellesskapet og Brødsbrytelsen (nattverden). Alle disse B-ene er kanaler Gud bruker når han skal styrke oss og velsigne oss. Derfor er det så viktig at vi hjelper og oppmuntrer hverandre til å bruke dem.

Her kan du laste ned heftet "Kristenlivets B-vitaminer". Det ble skrevet for å gi lagsungdom en hjelp til å komme inn i gode rutiner med et liv der de 4 B-ene får prege dagene

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon