Sjelesorg og veiledning logo

Kristenlivet

Innledning

Nederst på denne siden kan du laste ned

en innføring i de viktigste sannhetene i vår kristne tro

I sjelesorgen er frelse alltid viktigere enn helse.

På disse sidene under hovedoverskriften "Kristenlivet" skal vi ta for oss det aller mest sentrale og det aller viktigste i sjelesorgen.

Vi starter med begynnelsen: Det å bli en kristen og si ja til å følge Jesus.

Så fortsetter vi med å undervise om hvordan vi kan være trygge på at vi har det rett med Gud og ha frelsesvisshet.

Den nære kontakten med Gud får vi først og fremst gjennom Bibelen, bønnen, det kristne fellesskapet og nattverden. Derfor bruker vi en hel side på dette

Deretter tar vi opp helliggjørelsen, det at vår gamle syndige natur daglig skal dødes og og at vårt nye liv hver dag skal styrkes.

Tvil kommer vi heller ikke utenom. Den kan ramme oss uansett hvor lenge vi har vært kristne. Og det er viktig å vite litt om hvordan vi kan møte den.

Så er det noe som heter "kristen vekst". Den kan vi faktisk være både for lite og for mye opptatt av. Her finner du en artikkel som kan hjelpe deg til å fine ballansen.

Det er kanskje ikke sjelesorgen som i lengden skal være din viktigeste hjelp til å leve som kristen, selv om den kan være helt nødvendig når noe er vanskelig, du har kjørt deg fast eller noe du har vanskelig for å finne ut av. Den beste hjelpen får du når du er med i et kristent fellesskap der du får høre sentral forkynnelse, når du leser Bibelen og har kontakt md Gud gjennom bønnen. Det å lese kristen litteratur er også en fin måte å bli enda mer grunnfestet og oppbygget på.

Her kan du laste ned et hefte som heter "Ikke helt som du tror I"

Dette heftet tar for seg tema som : Hvem er Gud?", "Hvem er jeg?", "Hvem er Jesus?", "Frelse - hva er det?", "Frelst av nåde ved tro", Hvem er Den Hellige Ånd?", "Bibelen - Guds Ord" og "Det kristne livet".

Så kan du fortsette med "Ikke helt som du tror II" og finne stoff om:

"Fellesskapet - de helliges samfunn", "Dåpen", "Nattverden", "Bønnen", "Guds tilgivelse - og vår", "Gammelt og nytt", "Misjonsoppdraget" og "Jesus kommer igjen"

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon