Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

Viktige følelser

Følelsene er en viktig del av oss. Vi er skapt med evne til å føle, og vi skal være ærlig med følelsene. Et sunt menneske kan både innrømme følelsene sine og styre dem. Følelser som ikke erkjennes, kan, i verste fall, lede oss inn i depresjon eller angst. Og dersom vi ikke til en viss grad kan styre dem, blir vi plagsomme og farlige for våre omgivelser. Last ned litt som om ”følelser og atferd”. Last gjerne ned også en generell ”innføring” om følelser.

Vi har et helt spektrum av følelser.

Sorg føler vi når vi har tapt noe som er viktig for oss. Vi kan ha mistet mennesker gjennom dødsfall, skilsmisse eller flytting. Vi kan ha vår helse eller førlighet, framtidsutsikter, vår gode rykte. Det er mange former for tap. Sorg og tristhet har med tap å gjøre. Last ned noen punkter om ”sorg”. Dersom en lenge har gått og vært trist og initiativløs, kan det kanskje være en depresjon som er under utvikling (se under ”psykiatri”. Der kan du også lese mer om den sorgen vi kjenner når vi har mistet noen vi er glad i).

Frykt er en normal følelse når vi møter nye mennesker, når vi er i nye situasjoner eller ved nye selvavsløringer. VI har mye mer frykt enn vi liker å innrømme, og dette er kanskje den følelsen som styrer oss mest i hverdagen. Last ned noen punkter om ”frykt”. Dersom en følelse av frykt eller uro blir plagsom over tid, kan det hende en har begynt å utvikle angst (Se under ”psykiatri).

Aggresjon er også en viktig følelse – og, jo da, du blir sint, mer enn du tror. Men i stedet for å kjenne på sinne, er det mange som i stedet reagerer med å bli såret eller fornærmet, og det er langt mer usunt enn å bli sint. Aggresjonen er positiv når den hjelper oss til å reagere mot urett, jobbe oss gjennom hindringer, nå et mål og sette grenser rundt oss selv og våre. Den blir farlig, og kanskje til og med syndig, når den slår ut i mord, hærverk, vold, uforskammethet, baksnakking m.m. Last ned noen punkter om ”aggresjon”. Du kan også laste ned en fyldigere artikkel om temaet. Aggresjonen skal også erkjennes. Undertrykt sinne er ofte en årsak til angst eller depresjon. Men det at den erkjennes, betyr ikke at den skal ha fritt utløp.

Skyldfølelse og skamfølelse kan du lese om under hovedmenyen ”psykiatri” og undermenyen ”skyld og skam”.

Sårethet kan vi også merke. Det skal ikke så mye til før vi blir såret, faktisk. Du kan lese om sårethet i heftet ”Ombord i livet” som du finner under hovedmenyen ”sjelesorg” og undermenyen ”ånd og psyke”. Her kan du laste ned en litt grundigere artikkel om "Naturlig sårbarhet og hverdagens angst".

Grensene våre. Noen har så sterke grenser at de aldri slipper noen innpå seg. Andre blir slyngplanter som kommer alt for nært. Her er en artikkel om "Trygge grenser".

Så har vi allerede flere steder på disse hjemmesidene vært inne på hvordan følelser vi ikke vedkjenner oss kan påvirke hverdagen vår. I heftet ”Hvem er jeg” vil du på side 2 finne en oversikt over situasjoner der viktige vonde følelser oppstår, og hva følelsene gjør med oss dersom vi ikke erkjenner dem. Heftet laster du ned på siden ”Hvem er jeg?”

Ellers kan du klikke deg inn på hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "ånd og psyke". Her kan du laste ned et hefte som heter: "Ombord i livet". Her er det flere kapitler som sier litt mer om de følelsene vi har nevnt her.

Se forøvrig Gunnar Elstad: "Livshistorie og følelser", Lunde Forlag side 48-69.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon