Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

Selvfølelsen

Det er viktig å ha en rimelig trygg selvfølelse.

Der selvfølelsen er god, har en evne til å føle overskudd, se det lyse i tilværelsen, møte mennesker med tillit, ta utfordringer og initiativ, og våge å være synlig.

Der selvfølelsen er lav eller uttrygg, skjer det motsatte. En føler heller underskudd, får et mer pessimistisk syn på livet, blir redd for andre mennesker, flykter fra utfordringer, liker ikke å ta initiativ og vil helst være usynlig. (Noen ganger kan en med lav selvfølelse kompensere og tilsynelatende framstå som en verdensmester som ikke er redd for noe. Men det er mer sjeldent.)

En lav eller uttrygg selvfølelse er ikke medfødt. Den kommer som regel av erfaringer vi har gjort i familien og blant jevnaldrende, følelsen av å ikke ha lykkes i det vi har prøvd oss på og av kriser i livet. Ensomhet, avvisning og mobbing er hyppige årsaker til en lav selvfølelse. (Se heftet "Hvem er jeg" som du kan laste ned på sidene med samme navn)

Usunn eller ensidig forkynnelse der det aldri legges vekt på at et menneske også etter syndefallet er skapt i Guds bilde og er elsket av Gud, kan bidra ytterligere til at selvfølelsen blir utrygg (og kanskje gjøre lav selvfølelse til en dyd). Men usunn forkynnelse alene er sjelden hovedårsaken til en lav selvfølelse.

I syndefallets verden sårer og skader vi hverandre. Synder og forsømmelser andre har gjort mot meg, kan ha bidratt til min usikre selvfølelse.

Når en er såret og skadet, må en få lov til å være ærlig med at det gjorde vondt da, og at det fremdeles kan gjøre vondt. Andres synder skal ikke bortforklares. Det å legge noe bak seg, betyr ikke at en glatter over og bagatelliserer. Det er først når en har fått innrømme at en virkelig er såret og skadet, og at det både gjorde vondt og gjør vont, en virkelig kan legge noe bak seg.

Så hører tilgivelsen også med. Vi som er tilgitt av Gud, skal også tilgi hverandre. Men det å tilgi er heller ikke å bagatellisere eller glatte over. Tilgivelse er bare meningsfylt der det foreligger skyld. Og har du ingen skyld, er det selvsagt heller ikke noe poeng å tilgi deg.

Her kan du laste ned noen viktige punkter om "tilgivelse"

Syndserkjennelse og lav selvfølelse er ikke det samme. Det er sunt å kunne innrømme sine egne konkrete synder og innse at en har en syndig natur. En med lav selvfølelse har derimot ofte vanskelig for å innrømme konkret synd, En kan nok sukke over at en "er en stor synder", eller at "ingenting er bra" med en. Men å be Gud og mennesker om tilgivelse for konkret synd, blir ofte yhyre vanskelig. En trenger faktisk en trygg selvfølelse for å våge å være ærlig med sine synder og svikt!

Der selvfølelsen er lav, trenger en:

1) hjelp til å se hva Bibelen sier om å være skapt i Guds bilde

2) hjelp til å bearbeide gamle negative følelser og opplevelser.

3) hjelp til å tilegne seg nye, positive følelser og opplevelser.

4) oppmuntirng og hjelp til å ta nye utfordringer.

Er selvfølelsen veldig lav, trenger en hjelp over lang tid.

Går du inn på hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "lydfiler" finner du en video med Sveinung Thingbø. Den heter "Skjulte sår" og gir god og tankevekkende hjelp til den som sliter med lav selvfølelse

Her en en liten oversikt over som gir hjelp til å tenke litt over hva som har preget selvfølelsen vår. "Selvfølelse"

Du kan også klikke deg inn på "lydfiler" og høre foredrag som vil gi hjelp til å forstå deg selv og få en bedre selvfølelse

Ellers kan du klikke deg inn på hovedmenyen "om sjelesorg" og undermenyen "ånd og psyke". Her kan du laste ned et hefte som heter: "Ombord i livet". Her finner du kapitlene: "Hvem er jeg?", "Hva er et menneske?", "Selvfølelsen", "Kroppen", "Seksualiteten" - bare for å nevne noe. Eller du laster ned et hefte som heter "I nådens rike" der du finner en side om tilgivelse".

Se forøvrig Gunnar Elstad: "Livshistorie og følelser", Lunde Forlag side 117-146.

Andre nyttige bøker:

John og Agnes Sturt: "Forstå selvfølelsen - styrk selvbildet". Lunde forlag. Dette er en grundig bok som tar tak i mange viktige sider av livet.

John Ortberg: "Alle er normale til du lærer dem å kjenne", Lunde Forlag. Denne boken gir hjelp til mer ektehet og ærlighet i relasjon til foreldre, ektefelle, barn, venner, kolleger og de andre i det kristne fellesskapet.

Henry Cloud og John Townsend: "Ta kontroll i eget liv", Lunde forlag. Vi har mange grenser: fysiske, mentale, følelsesmessige, og åndelige grenser. Hvordn kan vi utvikle trygge og sunne grenser? Hvordan kan vi ta kontroll i eget liv?

Se også kapitlet om selvfølelse på siden "livshistorie og følelser"

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon