Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

Lydfiler

Her kan du lytte til eller laste ned tre lydfiler med tittelen

"En tryggere selvfølelse I - III" Alle tre filene er opptak fra det samme seminaret. Foredragene går ut på å gi en innføring i hva det er som skaper et utrygt selvbilde i oss og hvordan vi kan få hjelp til å få et bedre selvbilde.

"Verdifull likevel en synder" Gir en innføring i hva det vil si at vi er skapt i Guds bilde samtidig som er er skadet i syndefallet. Det gir også en innføring i hva som er sunn og hva som er usunn skyldfølelse.

"Ånd, sjel og legeme" hjelper oss til å se at vi er skapt til å leve i et rett og godt forhold til Gud, våre medmennesker og skaperverket. Det gir også en innføring i hva det innebærer at vi er skapt med fornuft, følelser, vilje og kropp.

"Ekteskapet - duett eller duell" Noen viktige utfordringer i de fleste ekteskap og en hjelp til å takle disse utfordringene bedre.

Trykk på "Åpne mediaspiller", så finner du disse foredragene på listen over lydfiler.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon