Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

Livshistorie og følelser

Boken "Livshistorie og følelser" av Gunnar Elstad er nå utsolgt fra Lunde Forlag. Du kan i stedet laste den ned gratis her.

Kapitlene er:

Den viktige livshistorien

Fornuft, følelser og vilje

Å finne ut av følelser

Vi og foreldrene våre

Den viktige selvfølelsen

Å leve med sin seksualitet

Noen viktige følelser

Tilgivelse (kortfattet)

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon