Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

kropp og sex

Litt om å være trygg på kroppen sin, spiseforstyrrelser

seksualitet, pornografi, seksuell identitet & seksuelle overgrep

Det er en dansk nettside som gir usedvanlig god opplysning både om det som har med kropp og med sex å gjøre. Klikk deg inn på www.adamogeva.dk.

I Januar 2013 ble også siden www.GuttogJente.no lansert. Det er Familie og Medier som står bak denne siden.

Du finner et helt kapittel om sekuslitet på siden "livshistorie og følelser"

Kroppen skulle egentlig være en helt naturlig del av oss. Men det er slett ikke sikkert den er det.

Går vi noen tiår tilbake i tiden, var kroppen noe en helst ikke skulle snakke om i kristelige sammenhenger. Temaet var tabubelagt, og det var lett å få inntrykk av at både kropp og sex var noe mindreverdig og skittent.

I dag lever vi i en kultur der vi tvert imot snakker veldig mye om den og framstiller idealer det er umulig for de fleste mennesker å leve opp til. Både kvinner og menn kan ha store problemer med å akseptere kroppen sin og være trygg på den.

Last ned en artikkel om kropp og forhold til egen kropp HER.

Spiseforstyrrelser har også noe med kropp å gjøre. Vi regner med at ca 10 % av norske kvinner har eller har hatt en form for spiseforstyrrelser. Flere og flere menn ser også ut til å ha problemer på dette området, men det er vanskelig å angi noen prosent her. Mange av dem som sliter med dette, er meget dyktige i å skjule det, bagatellisere det eller gi inntrykk av at en har lagt problemene bak seg og at alt nå er i orden. Dersom en lider av en spiseforstyrrelse, er det viktig å få faglig hjelp. Vanlig sjelesorg vil som regel ikke strekke til.

Det er mange forskjellige typer spiseforstyrrelser.

Anorexi kjennetegnes ved at en vegrer seg mot å opprettholde en sunn kroppsvekt. En spiser minst mulig og kan etter hvert komme inn i en livstruende tilstand.

Bullemi kjennetegnes av gjentagende overspising etterfulgt av framkalte brekninger.

Ortorexi kjennetegnes ved at en sterkt overdrevet grad anstrenger seg for å spise og leve sunt med lavt matinntak og mye trening.

Se følgende nettsider:

www.helsedirektoratet.no. Klikk deg inn på tema "psykisk helse". Når du kommer inn på denne siden, klikker du på "Fakta om psykisk helse", og der finner du en side om spiseforstyrrelser.

www.ung.no/spisef kan også gi en god del nyttig informasjon på dette området.

Finn Skårderuds bok "Sterk Svak. Håndbok om spiseforstyrrelser", H Aschehoug & Co 2000, gir en utmerket innføring i hva spiseforstyrrelser er og hvordan de behandles. Den gir også nyttig informasjon til familien og gode råd til selvhjelp.

Seksualiteten skulle også være en naturlig del av oss. Ingenting er bedre enn at vi er trygg på den og ikke behøver å skamme oss over den. Så trenger vi å hjelpe hverandre til å leve etter de bibelske idealene, og det kan være en utfordring i en kultur der idealer og praksis har fjernet seg betraktelig fra Bibelens normer.

Les kapitlet om ”Å leve med sin seksualitet” i boken Gunnar Elstad: ”Livshistorie og følelser”, Lunde forlag, side 147-173. Du finner også et kapittel om sex i heftet ”Hvem er jeg” som du finner på disse hjemmesidene.

For øvrig kan du laste ned artikkelen ”Kjærlighet og sex”.

Se også: Espen Ottosen (red): "Kjærlighet i egoismens tid", (Lunde forlag). En artikkelsamling om viktige tema i bibelsk seksualetikk.

Klikker du HER, kan du laste ned en artikkel om det å være mann. Mannsrollen har vært under til dels heftig debatt de siste årene. Kanskje denne artikkelen kan gi et inspill til videre tenkning.

Pornografi er en fristelse også for kristne – faktisk også for mange kristne ledere. Kanskje er det menn som i særlig grad blir hektet på porno, men det ser ut som om kvinnene kommer sterkt etter. Pornografi kan fungere som et narkotikum. En blir rett og slett hektet på det. Og det er vanskelig å komme ut av det uten å søke hjelp og få oppfølging over tid. Last ned en artikkel om pornografi og det å komme ut av avhengigheten HER.

En god nettside som i flere år har gitt verdifull hjelp til dem som sitter fast, er www.xxxchurch.com. I det siste har den fått en norsk avlegger: www.pornokirken.no. Begge disse nettsidene kan anbefales. En dansk side som også kan anbefales er www.basis.nu.

Det er heller ikke uvanlig at en kan ha problemer med sin seksuelle identitet og er usikker på om en er heterofil eller homofil.

Her er det også en nettside som kan gi en god hjelp og mange verdifulle tanker: www.peoplecanchange.com. ”Til helhet” har også arbeidet med slike problemstillinger. Deres hjemmesider finner du på www.tilhelhet.no. Her finner du også flere nyttige linker.

Her kan du også laste ned en liten oversikt over hva som ofte skaper usikkerhet hos menn.

Se også den danske www.basis.nu.

Se også siste del av artikkelen ”Kjærlighet og sex” som du kan laste ned lenger opp på denne siden.

En viktig nok er: Espen Ottosen: "Mine homofile venner. Syv historier om å håndtere homofile følelser", Lunde forlag.

Mange flere enn vi tror har opplevd grenseoverskridelser og seksuelle overgrep. Det kan skape sår som trenger år for å gro, og det kan skape problemer både for en selv og forloveden/ektefellen. Har en opplevd noe av dette, anbefales det på det varmeste at en tar kontakt med kvalifiserte fagfolk som kan gi god hjelp. Problemet er for omfattende til at vi kan gå i dybden på disse hjemmesidene. En liten innføring finner du i Gunnar Elstad: ”Når livet gjør vondt”, Lunde Forlag, side 130-158.

I flere år har vi visst at det ikke bare er kvinner som blir utsatt for overgrep. Et stort antall gutter og menn har også opplevd det. Men fremdeles er dette litt mer tabubelagt, og menn ser ut til å ha litt høyere terskel for å søke hjelp.

Saklig info kan en finne på www.smih.no . Her er det også en side for partnere, og der reklamerer de for et hefte til Kr 50,-. Det er en god hjelp til alle dem som er sammen med en som har opplevd grenseoverskridelser.

Det danske netstedet www.kris-dk.dk er også verd et besøk. Nå har det også kommet et tilsvarende norsk nettsted: http://www.kris-samtale.no

Les gjerne Gwen Purdie, ”Livet etter seksuelle overgrep”, Verbum Forlag. En person som har blitt seksuelt misbrukt, skjuler ofte, bevisst eller ubevisst, dype emosjonelle sår og skader. En kan møte disse følelsene steg for steg, og med tillit til og tro på Guds kraft til hjelp. Ved å møte ettervirkningene av seksuelt misbruk kan en som er misbrukt, gå videre med større selvinnsikt. Denne boka er ment som et praktisk verktøy til den som har opplevd overgrep og til den som skal hjelpe. Den vil også være nyttig for den som kjenner den misbrukte personen eller overgriperen, og ønsker å gi hjelp til å gå framtiden i møte.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon