Sjelesorg og veiledning logo

Hvem er jeg?

Det er neimen ikke lett å gi et enkelt svar på dette spørsmålet.

Bibelen er lite interessert i hvem du og jeg er alene og for oss selv. Den forteller oss at vi er skapt til å leve i relasjoner - i relasjon til Gud, til våre medmennesker og til skaperverket. Blir relasjonene vanskelige, får vi det ikke godt.

Så er alle mennesker skapt i Guds bilde og samtidig preget av syndefallet. Dersom vi er kristne, har vi også fått del i et helt nytt liv.

Klikk deg inn på undermenyen "lydfiler" og hør foredraget "Verdifull likevel en synder". Du finner også foredraget "Ånd, sjel og legeme" som i første del gjennomgår vår relasjon til Gud, våre medmennesker og oss selv.

Går vi over til det rent menneskelige, blir det ikke mindre komplisert.

Vi er preget av både arv og miljø. Genene mine har bestemt ganske meget når det gjelder kropp, personlighet, evner og egenskaper. Men foreldre, søsken, jevnaldrende og andre viktige personer i livet mitt, har også formet meg på vesentlige områder.

Livshistoren har påvirket meg med seire og nederlag, gode erfaringer og dårlige erfaringer, gleder og sorger, trygghet og kriser. Her kan du laste ned en artikkel om hva livshistorien gjør med oss. Artikkelen er laget med særlig henblikk på kristne ledere.

Alt dette er "meg". Noe er det godt og trygt å tenke på. Andre ting er det litt mer skummelt å tenke på. Noe er det vondt å tenke på.

Jeg har en kropp jeg kan være mer eller mindre fornøyd med. Det viktigste er at den fungerer og at helsa er rimelig bra.

Så har jeg fått fornuft. Og om jeg ikke er Einstein, så kan jeg kanskje klare meg bra likevel.

Jeg har masse følelser. Noen er vonde, andre er gode. Noen ganger svinger det plagsomt. Noen ganger er de så sterke at jeg føler at de styrer meg mer enn godt er.

Jeg har fått en vilje som gjør at jeg ikke behøver å flyte med strømmen, men kan svømme imot den. Noen ganger kjennes viljen sterk, andre ganger er den svak, atter andre ganger vet jeg ikke helt hva jeg vil.

Foredraget "Ånd, sjel og legeme" som du finner blant lydfilene, utdyper hva det innebærer at vi er skapt med fornuft, følelser, vilje og kropp. Du kan også lese kapitlet "Fornuft, følelser og vilje" i boken "Livshistorie og følelser", Lunde Forlag.

Dagsformen varierer. En dag er jeg opplagt, en annen dag uopplagt, en dag blid, en annen dag sur.

Og så oppfører jeg meg kanskje ikke helt på samme måte i familien og i vennekretsen, på jobben og i menigheten.

Så har jeg kanskje bodd mange, mange år i Afrika og mange, mange år i Norge. Både Afrika og Norge er en del av meg?

Hvem i all verden er jeg?

Antakelig finner vi aldri det endegyldige svaret på dette spørsmålet. Men det går an å bli trygg på seg selv likevel - heldigvis.

Her kan du laste ned et lite hefte som kan hjelpe deg til å finne litt mer ut av hvem du er. Det heter rett og slett: "Hvem er jeg?"

Se forøvrig Gunnar Elstad: "Livshistorie og følelser", Lunde Forlag.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon